“Business Transformation is the process of fundamentally changing the systems, processes, people and technology across a whole business or business unit, to achieve measurable improvements in efficiency, effectiveness and stakeholder satisfaction.

Biznesinizin inkişafı üçün texniki tapşırığın hazırlanması və layihələrin Agile metodu  ilə idarə edilməsi.